Vastgoed te koop en investeren in Nieuwpoort

De Belgische badplaats Nieuwpoort is een stad gelegen in de provincie West-Vlaanderen aan de kust van ons land. Het betreft al een oude stad die al in geschriften uit het jaar 1150 terug te vinden is onder de naam Isera Portus. Later werd de stad ook als Neo Portus en Novum Oppidum aangeduid. Novus Portus kan worden vertaald als Nieuwpoort en is de naam die de stad vandaag de dag nog altijd draagt. Boven de entree van het stadhuis van Nieuwpoort zijn als verwijzing naar de oude benaming van de stad Novus Portus een boer en een visser afgebeeld. Buurgemeentes van de stad Nieuwpoort zijn Diksmuide, Koksijde, Middelkerke en Veurne.

De oppervlakte van Nieuwpoort

De stad wordt door onze Franstalige landgenoten eveneens aangeduid als Nieuport en heeft een oppervlakte van 31 vierkante kilometers. Van de totale oppervlakte van Nieuwpoort is slechts 6,59 procent in gebruik als woongebied. Het overige deel is onbebouwd (71,43 procent) of heeft een andere bestemming (21,98 procent) gekregen. In Nieuwpoort is de bevolkingsdichtheid 369,33 inwoners per vierkante kilometer, niet vreemd als je bedenkt dat er ongeveer 11.500 mensen in de stad woonachtig zijn.

De stad waar de rivier de IJzer, bij de Ganzepoort, uitmondt in de Noodzee, is onder te verdelen in een tweetal delen:

 • Nieuwpoort-Stad,
 • Nieuwpoort-Bad.

Verder vallen de dorpen Sint-Joris en Ramskapelle binnen de gemeente. Nieuwpoort heeft een inwonertal van meer dan 11.000 mensen.

Het oude stadshart ligt op ruim drie kilometer vanaf de kust. Aan de kust is in de loop van de tijd overigens ook een nieuwe toeristische kern ontstaan. De bebouwing langs de vissershaven en de Albert I Laan vormt de verbinding tussen beide Nieuwpoortse stadskernen.

Bevolking van Nieuwpoort

De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in Nieuwpoort is bijna 1 op 1, met respectievelijk 49,51 % Nieuwpoorters van het mannelijke, en 49,51 % van het vrouwelijke, geslacht. De bevolking bestaat voornamelijk uit mensen in de leeftijd van 18 tot 64 jaar (60,16 procent). Het percentage jongeren in stad bedraagt 15,35 procent en de senioren zijn in Nieuwpoort met 24,49 procent vertegenwoordigd. Van alle inwoners van Nieuwpoort is 2,21 procent van buitenlandse afkomst.

Door de bevolking van Nieuwpoort wordt er gemiddeld 16606 euro verdiend per jaar. Van de beroepsbevolking van de stad staat 8,13 procent geregistreerd als werkloos. De gemeente bevindt zich op de 340ste plaats op de lijst, met alle 589 gemeenten in ons land, met betrekking tot de hoogte van het gemiddelde netto-inkomen per inwoner en op de 19ste plaats in de lijst waarop de prijzen van de bouwgrond in de verschillende gemeenten staan vermeld.

Verkeer & vervoer in en rondom Nieuwpoort

Over de weg

Door middel van de N355 wordt de stad Nieuwpoort verbonden met de snelweg A18. Richting het noordoosten kun je via de N318 vanuit Nieuwpoort naar Middelkerke en Oostende reizen, terwijl in de richting van het zuidwesten zal de stad door middel van de N39 verbonden worden met Veurne.

Over het water

Nieuwpoort is echter ook over het water prima bereikbaar: door middel van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Beide kanalen lopen door Nieuwpoort, maar ook zal de rivier de IJzer in de stad uitmonden in de Noordzee.

Met het openbaar vervoer

Het vervoer per bus dat een verbinding vormt tussen Nieuwpoort en de omliggende plaatsen wordt door De Lijn verzorgd.

De kusttram

Een ander belangrijk vervoermiddel in de stad is echter ook de tram. Zo vormt de kusttram een verbinding tussen het centrum van Nieuwpoort met de aan de kust gelegen buitenwijken van de stad. De kusttram geeft echter ook treinreizigers de mogelijkheid om vanaf het Station Oostende of De Panne/Adinkerke naar Nieuwpoort te reizen. Gedurende de zomermaanden zal er iedere 10 minuten een Kusttram rijden. In de winter zal er elke 20 minuten een tram vertrekken en in het voor- en naseizoen, net zoals in de krokus- en kerstvakantie, kun je iedere vijftien minuten op de kusttram stappen.

Gemeentelijke parkeerkaart

Iedere persoon die in is geschreven in het bevolkingsregister van Nieuwpoort kan gemakkelijk een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen. Voor een dergelijke aanvraag dien je je te wenden tot het Parkeerbedrijf Nieuwpoort. Ook wijzigingen die betrekking hebben tot het kenteken van een voertuig of je adresgegevens kun je bij deze instantie doorgeven.

Onderwijsinstellingen in Nieuwpoort

Het onderwijsaanbod in Nieuwpoort is erg divers en varieert van onderwijs voor kleuters, tot lagere- en middelbare scholen, maar ook beroeps-, kunst- en volwassenenonderwijsinstellingen zijn in de stad te vinden. Er is een uiteenlopend aanbod aan scholen in Nieuwpoort:

 • Gemeenteschool Sint-Joris,
 • Vrije Basisschool Stella Maris,
 • Gemeenschapsscholen “De Vierboete”,
 • -Bernarduscollege,
 • Aangepast beroepsonderwijs (voor jongeren met leerproblemen),
 • Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek(voor artistieke bijscholing van jongeren en volwassenen),
 • CERVO (volwassenenonderwijs),

Bezienswaardigheden van Nieuwpoort

Nieuwpoort is een interessante stad met een fraaie geschiedenis en een aantal prachtige bouwwerken. Vanaf de vismijn kun je elke week, in de periode tussen 15 juni en 15 september, deelnemen aan een stadswandeling met een gids. Deze wandelingen vertrekken vanaf de Dienst voor Toerisme ’s ochtends om 09.30 uur. Enkele bezienswaardigheden van Nieuwpoort die zeker een bezoekje meer dan waard zijn, zijn onder andere:

Het stadhuis van Nieuwpoort, dat gebouwd is in Vlaamse renaissancestijl, stamt uit het jaar 1922 en staat aan het Marktplein en is de vervanging voor het in de Eerste Wereldoorlog verwoeste oude stadhuis, dat in de Langestraat stond. De bovenzijde van de ingang van het Nieuwpoortse stadhuis wordt gesierd door het wapenschild van de stad met aan elke zijde een boer en een visser die verwijzen naar Novus Portus, de oude naam van de stad. In het stadhuis zijn vandaag de dag nog altijd een groot aantal kunstwerken verzameld.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Nieuwpoort is ook een bouwwerk dat dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Net zoals voor het stadhuis geldt ook voor deze kerk dat er herbouw plaats heeft gevonden na de Eerste Wereldoorlog. De kerk is volgens het oorspronkelijke plan in gotische stijl opgetrokken. Afwijkend van het eigenlijke ontwerk is echter de geplande kerktoren niet direct met de bouw van de kerk meegenomen. Pas in het jaar 1952 werd deze toren, die bijna losstaat van de kerk gerealiseerd.

Stadshalle met het belfort, met een hoogte van 35 meter, is een bezienswaardigheid die zelfs genoteerd staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het belfort is deels voor de voorgevel uitgebouwd en torent boven de veertiende-eeuwse halle uit. Bij de bouw is gebruikgemaakt van een ongewone baksteengotiek. In de Eerste Wereldoorlog is de toren met behulp van dynamiet opgeblazen en de halle werd, net zoals een groot deel van Nieuwpoort, vrijwel helemaal verwoest. In de periode tussen 1921en 1923 zijn het belfort en de halle gelukkig weer, volgens het historisch model, herbouwd. Bovendien is tijdens deze bouw de bekroning is uitgewerkt met als resultaat dat het belfort meer tegen de kerktorens past. Het uiterlijk van de halle is vandaag de dag hetzelfde als dat van het eerste exemplaar, dat vermoedelijk in het jaar 1280 in laatgotische stijl op werd getrokken

Jan Turpin is de meest bekende reus van de stad Nieuwpoort, samen met een zestal andere reuzen vormt hij de Reuzengilde. De namen van de andere Nieuwpoortse reuzen zijn:

 • Goliath,
 • Griete,
 • Rosalinde (de dochter van Goliath en Griete),
 • Puyptje,
 • Crabbe,
 • Jacqueline (een heks).

De reus Jan Turpin is, met zijn lengte van 10,4 meter en gewicht van 750 kilogram, de grootste Europese gedragen reus. Om hem te kunnen dragen zijn echter wel 24 mannen nodig. Al sinds het jaar 1494 zou er in Nieuwpoort een reus aanwezig zijn, zo is gebleken uit rekeningen uit die tijd. Goliath werd samen met Griete, voor de Eerste Wereldoorlog, gezien als de stadsreus en -reuzin.

De naam van Jan Turpin is afkomstig van de burgemeester van Nieuwpoort, die uit de streek rondom Boulogne afkomstig was en die in het jaar 1489 de vrouwen opriep om mee te vechten bij het verdedigen van hun stad tegen diverse vijanden omdat hun echtgenoten te vermoeid waren geraakt, De vrouwen wisten de indringers te verjagen. Na verloop van tijd werd de naam van de reus echter ‘vervlaamst’ tot Jan Turpijn.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de oorspronkelijke reus verbrand als gevolg van een bombardement. De koperen kop van de reus, die elders was bewaard, bleef echter gespaard. De huidige versie van Jan Turpin II stamt uit het jaar 1963 (ter ere van het 800 jarige bestaan van de stad Nieuwpoort). Een keer in de twee jaar trekt de Nieuwpoortse reuzenstoet door het centrum van de stad en bestaat dan uit ruim 100 reuzen.

De Ganzepoot in Nieuwpoort is de naam van een sluizencomplex dat de afwatering van de polders reguleert en dat zorg draagt voor het in stand houden van het waterpeil ten behoeve van de scheepvaart. De Ganzepoot bevindt zich in de achterhaven van de stad en is het punt waar een zestal waterwegen samenkomen en die uiteindelijk uitmonden in de Noordzee. De naam van het sluizencomplex is te danken aan de halve cirkelvorm, die aan de westkant zichtbaar is, die bestaat uit zes waterbouwkundige kunstwerken. Deze kunstwerken zullen er om en om voor zorgen dat de polders deels worden de afgewaterd en het in stand blijven van de scheepvaartverbindingen. Het afwateren, gebeurt door middel van een zogenaamde overlaat en de binnenschepen zullen het complex passeren via een sluis.

De originele kunstwerken van de Ganzepoot, stamden uit het tweede deel van de negentiende eeuw, maar werden tijdens de Eerste Wereldoorlog helemaal vernield. Tijdens de Slag m de IJzer werd de IJzervlakte vanuit hier onder water gezet om op die manier de oprukkende Duitse troepen te doen stoppen. Direct nadat de vijandelijkheden waren gestopt is de Ganzepoot, weliswaar in een licht gewijzigde vorm, gereconstrueerd.

Activiteiten in Nieuwpoort

In de stad Nieuwpoort kun je prima vertoeven in je vrije tijd of als je even lekker wilt ontspannen. Naast de talloze evenementen biedt de stad ook een uitgebreid scala aan voor jong en oud:

 • gevarieerde sportfaciliteiten en –evenementen,
 • diverse winkels,
 • meerdere kermissen,
 • vuurwerkshows,
 • kunst-, avond- en rommelmarkten,
 • diverse exposities,
 • een variatie aan feesten,
 • concerten en andere muzikale evenementen,
 • meerdere fiets- en wandeltochten (eventueel onder begeleiding van een gids),
 • een stadsrondrit in een toeristisch treintje,
 • prachtige natuur met uiteenlopende flora en fauna,
 • een schitterend strand,
 • een kinderboerderij,
 • uiteenlopende horecagelegenheden voor een heerlijke overnachting, een hapje en/of drankje.

Een aantal in het oog springende activiteiten in Nieuwpoort zijn:

 • de Sail waarbij niet alleen naar schitterende zeilboten gekeken kan worden, maar ook daadwerkelijk gezeild kan worden door de bezoekers. Maar ook als er geen Sail wordt gehouden kun je in Nieuwpoort-Bad prima terecht voor een zeilcursus of het huren van een zeilboot.
 • de Sint-Jans kermis met de gelijknamige wielerkoers betekent vermaak en plezier voor alle leeftijden.
 • de Reuzenstoet die eens per twee jaar door het hart van de stad trekt, is niet alleen een ware traditie in de stad, maar eveneens een bijzonder schouwspel voor bezoekers.
 • Naast het fraaie strand kent Nieuwpoort Bad ook schitterende Eindejaarsfeesten om elk jaar weer spectaculair mee af te sluiten,
 • Tijdens de Week van de Amateurkunsten wordt, binnen een bepaald thema, extra aandacht geschonken aan allerlei kunstvormen verspreid over de stad.

In de omgeving van Nieuwpoort

De stad Nieuwpoort zelf is gelegen aan de Belgische kust tussen Oostduinkerke (behorende bij de gemeente Koksijde) en Lombardsijde (behorende bij de gemeente Middelkerke). In het bijzonder dankzij het feit dat Ramskapelle erg uitgestrekt is, grenst de gehele gemeente Nieuwpoort aan een heleboel andere plaatsen, te weten:

 • Lombardsijde,
 • Westende,
 • Slijpe,
 • Mannekensvere,
 • Schore,
 • Pervijze,
 • Veurne,
 • Booitshoeke,
 • Wulpen,
 • Oostduinkerke.

In veel van deze plaatsen is eveneens van tijd tot tijd een heleboel te doen, te zien en te ontdekken. Een aantal voorbeelden is:

 • Het strand van De Panne: een mooi en kindvriendelijk strand aan de Noordzeekust. Kinderen kunnen er zelfs gebruikmaken van een heuse uitleendienst voor speelgoed. Met heel het gezin kun je op dit strand rustig genieten, maar toch alles bij de hand hebben wat nodig is voor een heerlijke stranddag.
 • Aquafun Sunparks Oostduinkerke: voor een dag waterpret voor heel het gezin is dit zeker een aanrader. Jong en oud kunnen zich helemaal laten gaan op de glijbanen, in de wildwaterbaan en uiteraard in het golfslagbad.
 • Plopsaland de Panne: een dagje op bezoek bij alle bekende figuren van Studio 100 en tevens genieten van allerlei shows en attracties. Jong en oud zullen zich hier uitstekend weten te vermaken er is immers voor iedereen wel wat te zien en/of te doen.
 • Watervallen van Coo: de schitterende brede waterval is gelegen middenin prachtige natuur, eenvoudige te bereiken en ook nog eens volkomen gratis toegankelijk. Om tussen de twee waterval te kunnen staan, hoef je alleen een trap af te lopen. In de nabijheid van de watervallen kun je tevens starten met een kanotocht.